TEISINIO DARBO PATIRTIS

Aš, advokatė Joana Kvaselytė, turiu daugiau kaip 20 metų teisinio darbo patirties įvairiose teisės srityse – tiek teisės taikymo, tiek teisėkūros.

Teisininkės karjerą pradėjau 1999 m. vienoje iš Lietuvos Respublikos ministerijų, kur įgijau teisės aktų rengimo, jų analizės ir derinimo tarpusavyje patirties. Pažymėtina, kad 1999–2000 m. buvo priimti tokie reikšmingi įstatymai, kaip Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, nauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo redakcija ir reikšmingi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo pakeitimai, prie kurių rengimo teko prisidėti.

Teisėkūroje įgyta patirtis pravertė vėlesniame darbe – teisės taikymo srityje. Dirbdama jau kitoje Lietuvos Respublikos ministerijoje, kontroliuodama ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose teisėtumo laikymąsi, įgijau vidaus tarnybos sistemos (policijos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, valstybės sienos apsaugos, viešojo saugumo) ir migracijos žinių.

Tačiau didžiąją savo karjeros dalį, daugiau kaip 15 metų, skyriau teismų sistemai – darbui pirmosios instancijos teisme.

IŠSILAVINIMAS

1994–1999 m. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, teisininko kvalifikacija – teisės magistro laipsnis.

KALBOS

 • Lietuvių (gimtoji) kalba
 • Anglų kalba
 • Rusų kalba

 • 2009–2022 m. Teisėja

  2009–2022 m. – Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų (iki 2017-12-31 Kaišiadorių rajono apylinkės teismas) teisėja. Nuo 2009 m. iki 2018 m. civilinių, baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų / administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas, o nuo 2018 m. tik civilinių bylų nagrinėjimas.
 • nuo 2016 m. Mediatorė

 • 2006–2009 m. Teisėjo padėjėja

  Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjo padėjėja (teisėjui reikalingų teisės aktų, teismų praktikos ir kitos informacijos rinkimas bei pateikimas; teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagų analizė, teisės problemų iškėlimas ir referavimas teisėjui; procesinių dokumentų projektų rengimas).
 • 2001–2006 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Generalinio inspektoriaus skyriaus vyriausioji specialistė

  Vidaus reikalų sistemos tarnautojų veiklos teisėtumo kontrolė (tarnybinių patikrinimų atlikimas, ministerijai pavaldžių įstaigų atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų vertinimas; asmenų skundų nagrinėjimas); vidaus reikalų sistemos tarnautojų konsultavimas; teisės aktų projektų rengimas, pastabų ir pasiūlymų / išvadų dėl jų teikimas; skundų administraciniams teismams ir atsiliepimų į skundus projektų rengimas.
 • 1999–2000 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS TEISINĖS EKSPERTIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

  Teisės aktų projektų rengimas, pastabų ir pasiūlymų / išvadų dėl jų teikimas; ministerijos, jai pavaldžių įstaigų ir savivaldybių tarnautojų konsultavimas; asmenų skundų nagrinėjimas; dalyvavimas viešųjų pirkimų ir priėmimo į valstybės tarnybą komisijų darbe.