Teisinės paslaugos – tai teisės konsultacijos, teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas ir atstovavimas teisės klausimais visuose Lietuvos teismuose, valstybės ir vietos savivaldos institucijose bei kitose įstaigose ir organizacijose, santykiuose su privačiais fiziniais ir juridiniais asmenimis


Mediacija – alternatyvi teismui konfidenciali ginčų sprendimo procedūra, kurios metu mediatorius ar mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą – rasti abiems ginčo šalims priimtiną sprendimą.

icon_13

Atstovavimas darbo bylose

icon_15

Atstovavimas administracinių nusižengimų bylose

icon_16

Gynyba ir atstovavimas ikiteisminių tyrimų metu ir baudžiamosiose bylose

icon_18

Atstovavimas konstitucinės justicijos bylose (individualūs konstituciniai skundai)


icon_2

Atstovavimas civilinėse bylose

 • Santuokos nutraukimas;
 • Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos (turto klausimai);
 • Tėvų ir vaikų tarpusavio teisės ir pareigos (tėvystė / motinystė; tėvų valdžia; ginčai dėl vaikų (vaiko vardo ir/ ar pavardės, gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos); išlaikymas);
 • Įvaikinimas, globa ir rūpyba;
 • Nuosavybės teisė (nuosavybės įgijimas, valdymas, naudojimas ir disponavimas; ginčai dėl bendro turto);
 • Paveldėjimo klausimai;
 • Sutarčių teisė;
 • Turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo klausimai, taip pat ir pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo klausimai;
 • Fizinio asmens bankrotas.

icon_9

Atstovavimas administracinėse bylose, t.y. viešojo administravimo srities ginčuose

 • Asmens ir viešojo administravimo (valstybinio ar savivaldybių administravimo) subjekto ginčai dėl priimtų teisės aktų ir veiksmų / neveikimo teisėtumo ar dėl vilkinimo atlikti jo kompetencijai priskirtų tam tikrų veiksmų;
 • Valstybės tarnautojo ar pareigūno ir administracijos ginčai;
 • Taip pat ginčai dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo.

icon_14

Mediacija

 • Neteisminė (dėl civilinio ar administracinio ginčo);
 • Teisminė (dėl civilinio ar administracinio ginčo, kai ginčas jau yra nagrinėjamas teisme);
 • Privalomoji (šeimos ginčai iki kreipiantis į teismą).